Малката раннохристиянска базилика в Пловдив – един от 100-те национални туристически обекта, датира от втората половина на V век. Размерите ѝ са 20 х 13 метра, по архитектурен план е трикорабна и има богата украса и красиви мозайки на пода. Разкрита е през 1988 година по време на строителството на жилищен блок. Намирала се е в покрайнините на древния Филипопол, в близост до източния некропол. Наречена е “малката базилика”, защото в близост са разкрити две по-големи от нея. Скоро след построяването си е била опожарена и възстановена с малки промени. В края на VI век, Малката базилика е изоставена и постепенно се разрушава, като е използвана за източник на строителен материал. През X – XI век, руините са били разкопани, което оставя следи по мозайките по пода. През 2010 година започва мащабна реставрация на сградата, мозайките и стенописите. Част от мозайките са изнесени от базилика, след това укрепени и после отново върнати в сградата. Малката базилика на Филипопол днес