Джузепе Наполитано (Италия)

Джузепе Наполитано е роден в Минтурно, Италия, през 1949 г. Живее във Формия, работи като културен оператор. Организатор на поетическия фестивал Voci del Mediterraneo. Сред последните му книги са Vola alta, parola (2007), Via Crucis (2008), Antologia (poems 1967-2007, 2008), Medida de vida (2009), Ditet e Naimit (2009), Genius loci (poems to N. Soscia, 2009), Quadernetto (2010), A repentaglio (2015), Seminari di lettura (2015). Последната му засега поетическа антология е преводна – Quaderni di traduzione, съдържаща…